Ostatnia aktualizacja: 2016-10-22 10:10:45

AKTUALNE KURSY WALUT

USD EURO CHF GBP
KUPNO 3,97 4,315 3,99 4.84
SPRZEDAŻ 3,985 4,335 4,02 4.89

* kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom
* prosimy o potwierdzenie kursu telefonicznie przed wymianą! Rezerwacje do 30 minut.

E-KANTOR

Kantor grójecka 79

GODZINY OTWARCIA:

Kantor Wymiany Walut "Inter Exchange"

02-094 Warszawa
Ul. Grójecka 79

Tel. 784-777-772

Czynne:
Poniedziałek-Sobota: 9:00-20:00,
Niedziela 10:00-20:00

1. Skontaktuj się z nami telefonicznie 784-777-772 w celu omówienia transakcji.

Pamiętaj, że nasze rachunki dla różnych walut są w banku PEKAO

Gdy przelewasz pieniądze z innego banku czas potrzebny do zaksięgowania przelewów w obie strony wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku innych banków kurs będzie obniżony, by pokryć prowizję. Prowizję ustalamy indywidualnie w trakcie rozmowy telefonicznej na podstawie wartości transakcji.

2. Wypełnij poniższy formularz

3. Prześlij do nas pieniądze

W ostatnim kroku należy wybrać odpowiednie konto i przelać na nie umówioną kwotę.

Numer Konta :
31 1240 1053 1787 0010 6567 8919 (USD) PEKAO

Numer Konta :
29 1240 1053 1978 0010 6567 9105 (EUR) PEKAO

Numer Konta :
14 1240 1053 1111 0010 6567 8687 (PLN) PEKAO

WSZYSTKIE TRANSAKCJE REALIZUJEMY W DNI POWSZEDNIE W GODZINACH 9.00 – 17.00

Transakcje o równowartości powyżej 15000 EUR (średni kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową. Nasz kantor, jest zobowiązany do sprawdzenia danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów.

Na potrzeby realizacji transakcji ponadprogowych nasz kantor potrzebuje poniższych danych.

Osoby fizyczne:

imię i nazwisko, obywatelstwo, adres osoby dokonującej transakcji, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu, seria i numer dowodu osobistego.

Osoby prawne:

aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się: nazwa (firmy), forma organizacyjna osoby prawnej, siedziba i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a ponadto: adres zamieszkania tej osoby, seria i nr dowodu osobistego tej osoby

Przesłanie skanów tych dokumentów (drogą elektroniczną – poczta e-mail) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji.